DZIELNICOWY

asp. szt. Artur Kulig
kontakt telefoniczny: 34/ 366 82 00, 514818937

W każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 dzielnicowy pełni dyżur w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 18. Podległe miejscowości: Gorzów Śląski, Budzów Dębina, Goła, Jamy, Jastrzygowice, Kobyla Góra, Kozłowice, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Pakoszów, Pawłowice, Skrońsko, Uszyce, Zdziechowice.

Działania priorytetowe prowadzone przez dzielnicowego od 28 lipca 2023 roku do 27 stycznia 2024 roku w Gorzowie Śląskim. Działania  polegające na sprawdzeniu rejonu parku miejskiego oraz przystanku autobusowego pod kątem wykroczeń zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu, dewastacji mienia. Działania priorytetowe mają na celu eliminacje tego typu wykroczeń. 

Komisariat Policji w Praszce
46-320 Praszka, ul. Piłsudskiego 35
tel.: 34/ 36 68 200
Kierownik Rewiru Dzielnicowego- asp. szt. Tomasz Polak