ALGORYTM I – dla osób prywatnych zapewniających schronienie uchodźcom