Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi.