RYNEK PRACY - POMOC DLA UKRAINY

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie:

Rynek pracy — pomoc dla Ukrainy

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

 

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej, zawiera trzy bloki informacyjne:

> rynek pracy w Polsce,

> pomoc w innych obszarach,

> rynek pracy w Unii Europejskiej.