Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 KŁ BRZEZINA w Opolu