Informacja o konkursie HaDwaO to jest to

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą

Honorowym Patronem Konkursu jest Państwowe gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Pliki do pobrania