INFORMACJA O OSOBACH PRZYJMUJĄCYCH ZGŁOSZENIA SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH KŁ SŁONKA W BYCZYNIE

Informacja (w załączeniu) dotycząca osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich wyrządzonych przez dziki, łosie, daniele, sarny w uprawach i płodach rolnych - sezon 2020)2021 - na terenie Koła Łowieckiego SŁONKA w Byczynie

Pliki do pobrania