OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM– BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH