Informacja o książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym KŁ SZARAK w Kluczborku