ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.84.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.113.2016 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.12.2016 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA RZECZOZNAWCÓW DO PRZEPROWADZANIA SZACOWANIA ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI