INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE ZNIESIENIA OBSZARU Z OGRANICZENIAMI III STREFY ASF