INFORMACJA KŁ SŁONKA w Byczynie dotycząca szacowania szkód łowieckich w sezonie 2022)2023