Informacja o dopłacie do zakupu nawozów

Od 25 kwietnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje i wzór wniosku znajdują się  na:

https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna