Uwaga Rolnicy!

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w związku z wystąpieniem od dnia 19 sierpnia 2022r. na terenie Gminy Gorzów Śląski intensywnych zjawisk atmosferycznych, pracuje powołana przez Wojewodę Opolskiego komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego.

Osoby poszkodowane mogą do dnia 5 września 2022r. składać wnioski o oszacowanie przez w/w komisję powstałych szkód w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim w godzinach od 800 do 1500.

Szacowaniu strat podlegają: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, produkcja ryb, środki trwałe: stado podstawowe zwierząt gospodarskich, uprawy trwałe (drzewa i krzewy sadownicze), maszyny i narzędzia, budynki i budowle służące do produkcji rolnej.

Uwaga! Szacowanie start w produkcji roślinnej odbywa się przed zbiorem upraw.

We wniosku należy ująć wszystkie uprawy jakie występują w gospodarstwie rolnym (nawet te, w których nie wystąpiły żadne straty) zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność w ARiMR i dołączyć wydruk tego wniosku z aplikacji e-wniosek plus oraz dołączyć podpisaną informację o prywatności (RODO).

Pliki do pobrania