Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków)- ruszą kontrole!