Informacja Urz臋du Statystycznego w Opolu - Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)