Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży OPO.WKUZ.GZ.4240.12.2023.GJ.48 Gorzów Śląski dz. nr 304