Petycja w sprawie przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

Informujemy, że w dniu 10 lipca 2017 r., na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta w Gorzowie Śląskim, wpłynęła petycja w sprawie przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Petycja została złożona przez WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J.

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, w/w petycja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Pliki do pobrania