Petycja w sprawie programu "Wzorowa łazienka"

Informujemy, że w dniu 20.09.2018 r. na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. wpłynęła petycja w sprawie przekazania do podległych szkół podstawowych informacji o rozpoczęciu V edycji programu "Wzorowa łazienka"

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, w/w petycja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Pliki do pobrania