Petycja w sprawie jawności i transparentności poprzez informatyzację Gmin

Informujemy, że w dniu 08 listopada 2018 r., na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta w Gorzowie Śląskim, wpłynęła petycja w sprawie jawności i transparentności poprzez informatyzację Gmin.

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, w/w petycja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Pliki do pobrania