Petycja w sprawie kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.

Informujemy, że dniu 29.05.2019 roku, na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, wpłynęła petycja w sprawie kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, w/w petycja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Pliki do pobrania