petycja w sprawie modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

Informujemy, że dniu 07.06.2019 roku, na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, wpłynęła petycja w sprawie:

Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa – a co za tym idzie – zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw – typu – skroplony gaz ziemny, etc.

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, w/w petycja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Pliki do pobrania