petycja w sprawie modernizacji parku maszynowego z uwzgl臋dnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

Informujemy, 偶e dniu 07.06.2019 roku, na adres poczty elektronicznej Urz臋du Miejskiego w Gorzowie 艢l膮skim, wp艂yn臋艂a petycja w sprawie:

Zaplanowanie post臋powania w trybie Ustawy prawo zamówie艅 publicznych, którego przedmiotem b臋dzie modernizacja parku maszynowego z uwzgl臋dnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa – a co za tym idzie – zwi臋kszenie udzia艂u bardziej ekologicznych paliw – typu – skroplony gaz ziemny, etc.

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, w/w petycja zostanie rozpatrzona nie pó藕niej ni偶 w terminie 3 miesi臋cy od dnia jej z艂o偶enia.

 

Pliki do pobrania