PETYCJA W SPRAWIE WALKI SFER RZĄDOWYCH (W SKALI MACRO) Z EPIDEMIĄ SARS-CoV-2 ZWANEJ "COVID-19"

Informujemy, że w dniu 03.11.2020 roku na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta w Gorzowie Śląskim wpłynęła petycja w sprawie walki sfer rządowych - w skali macro - z epidemią SARS-CoV-2 zwanej w dalszej części wniosku/petycji - "COVID-19".

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, w/w petycja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Pliki do pobrania