Zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwa艂y Sejmiku w sprawie zmiany statutu
Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej
w G艂ucho艂azach

 

Zapraszamy organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 statutow膮 w obszarze podlegaj膮cym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zg艂aszania uwag/propozycji do projektu uchwa艂y Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w G艂ucho艂azach.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

29.03.2023 r. – 12.04.2023 r.

 

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwa艂y Sejmiku Województwa Opolskiego b臋dzie mo偶na zg艂asza膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarz膮dowymi w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji oraz z Rad膮 Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowi膮cego za艂膮cznik do Uchwa艂y
Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Dokumenty podlegaj膮ce konsultacjom:

projekt uchwa艂y Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w G艂ucho艂azach.

 

Uchwa艂a Zarz膮du Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpocz臋to konsultacje wraz z harmonogramem konsultacji:

 

Uchwa艂a nr 9122/2023 Zarz膮du Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2023 r.

Pliki do pobrania