INFORMACJE O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA


Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia:

Wod_Gorzow_03_2022.pdf
316.46kB
Wod_Krzywizna_03_2022.pdf
229.00kB
Ocena obszarowa jakości wody.pdf
826.00kB
Wod_Gorzow_01_2022.pdf
725.56kB
Wod_Uszyce_01_2022.pdf
769.98kB
Wod_Goła_01_2022.pdf
779.04kB
Wod_Goła_10_2021.pdf
393.29kB
Wod_Krzywizna_10_2021.pdf
226.84kB
Wod_Uszyce_10_2021.pdf
411.56kB
Wod_Gorzow_09_2021.pdf
315.25kB
Wod_Goła_06_2021.pdf
384.61kB
Wod_Gorzow_06_2021.pdf
300.71kB
Wod_Gorzow_05_2021.pdf
283.88kB
Wod_Uszyce_04_2021.pdf
296.86kB
Ocena obszarowa jakości wody za 2020r..pdf
672.49kB
Wod_Krzywizna_12_2020.pdf
231.51kB
Wod_Gorzow_12_2020.pdf
468.42kB
Wod_Uszyce_12_2020.pdf
279.50kB
Wod_Krzywizna_08_2020.pdf
230.31kB
Wod_Uszyce_09_2020.pdf
346.21kB
Wod_Gorzów_Śl_09_2020.pdf
305.18kB
Wod_Goła_09_2020.pdf
345.17kB
Wod_Goła_06_2020.pdf
298.88kB
Wod_Krzywizna_06_2020.pdf
241.55kB
Wod_Gorzów_Śl_06_2020.pdf
300.03kB
Wod_Uszyce_06_2020.pdf
294.47kB
Uszyce_maj_2020.pdf
295.51kB
Gorzów_Śląski_maj_2020.pdf
277.60kB
Goła_kwiecień_2020.pdf
348.85kB
Gorzów_Śląski_kwiecień_2020.pdf
296.56kB
Ocena obszarowa jakości wody za 2019r.pdf
602.54kB
Uszyce_02.01.2020r.pdf
341.07kB
Jastrzygowice_Pawłowice_02.01.2020r.pdf
326.29kB
Goła_02.01.2020r.pdf
318.49kB
Krzywizna_23.08.2019.pdf
337.58kB
Goła_23.08.2019.pdf
499.09kB
Uszyce_23.08.2019.pdf
417.14kB
Krzywizna_VI_2019.pdf
251.12kB
Gorzów Śl_VI_2019.pdf
468.95kB
Gorzów_Śl_V_09.pdf
283.90kB
Uszyce_IV_26.pdf
323.21kB
Goła_IV_26.pdf
327.51kB
Uszyce_IV_09.pdf
301.27kB
Goła_IV_09.pdf
301.79kB
Ocena_wodociąg_Krzywizna_03_2019.pdf
247.70kB
Ocena_wodociąg_Gorzów_03_2019.pdf
303.55kB