Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące sposobu informowania stron w toczących się postępowaniach