Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej...."

 

 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej"

Pliki do pobrania