Ostrzeżenie przed osobami (firmami) nielegalnie pozbywającymi się odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych

OSTRZEŻENIE

 

Ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów przed osobami (firmami) nielegalnie pozbywającymi się odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych.

W związku z nasilającym się w ostatnim czasie zjawiskiem składowania odpadów niebezpiecznych na terenach opuszczonych hal magazynowych, zabudowań gospodarczych, wyrobisk itp., należy być ostrożnym przed wynajmowaniem magazynów i innych nieruchomości, w których gromadzone mają być odpady. Często po wypełnieniu takiego obiektu wynajmujący znika, pozostawiając kłopotliwy ładunek właścicielowi, na którym spoczywa obowiązek kosztownej utylizacji.

Pamiętajmy, że środowisko w wyniku takich działań często zostaje poważnie zdegradowane.

 

 Stosownie do art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.