Zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Od 22.04.2024 r. kosztem kwalifikowanym w ramach programu Czyste Powietrze mogą być wyłącznie pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).
Warunek ten obowiązuje dla umów o dofinansowanie zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie składanych od dnia 22.04.2024 r., w ramach których do rozliczenia przedstawiane są faktury/równoważne dokumenty księgowe dotyczące zakupu lub montażu ww. urządzeń wystawione od dnia 14.06.2024 r.
Pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie lub kotły na pellet o podwyższonym standardzie nie znajdujące się na liście ZUM mogą być kosztem kwalifikowanym finansowanym w ramach ww. umów tylko w przypadku, w którym wszystkie faktury/równoważne dokumenty księgowe dotyczące zakupu lub montażu urządzenia będą wystawione do końca okresu przejściowego tj. do dnia 13.06.2024 r.