Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski – w roku 2018”

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski – w roku 2018”

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, Gmina Gorzów Śląski otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski – w roku 2018”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 8 892,54 złotych

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 6 998,75zł - Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • 1 235,08 zł beneficjenci końcowi.