INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku 2020”

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, Gmina Gorzów Śląski otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku 2020”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 882,00 złotych

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- 2 954,00 zł

  • Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

- 2 954,00 zł

  • środki własne gminy – 3 974,00 zł