INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku 2021”

 

 

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, Gmina Gorzów Śląski otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku 2021”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 48 196,84 złotych

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 17 850,68 zł
  • Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 15 619,34 zł
  • Beneficjenci końcowi – 11 156,68 zł