INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku 2022”

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, Gmina Gorzów Śląski otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku 2022”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 18 115,60 złotych

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

3650,50 zł

  • Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

3650,50 zł

  • Beneficjenci końcowi – 9472,70 zł