Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest