Informacja o uzyskanym dofinansowaniu do usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2023

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie:

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku 2023”

 

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, Gmina Gorzów Śląski otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski w roku 2023”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 58 553,80 złotych

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 28 803,36 zł
  • Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 28 803,36 zł
  • Beneficjenci końcowi – 947,08 zł