Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady.