ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach Programu „ Czyste Powietrze”, powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Na terenie Gminy Gorzów Śląski wydawaniem zaświadczeń zajmuje się:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

tel. 34 35 94 008 wew. 149

e-mail: opsgorzow@op.pl