WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Umowa między miastami Gorzów Śląski a Landsberg została podpisana podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sierpniu 2006 roku. Znamiennym jest to, że niemieckobrzmiąca nazwa Gorzowa Śląskiego jest identyczna jak nazwa naszego zagranicznego partnera: Landsberg.

Współpracę międzynarodową między naszymi miastami sformalizowano w 2006 roku, natomiast już w latach wcześniejszych widoczna była aktywna współpraca, głównie na polu kulturalnym. Dziś wachlarz wspólnych działań obejmuje zarówno pola biznesu i gospodarki, jak również oświaty i współpracy młodzieży oraz kultury, sportu i turystyki. 

Landsberg (DE)- pierwsza wzmianka o tej miejscowości (obecnie gminnej) pochodzi z 961 roku, z czasów króla Ottona I. W 2011 roku Landsberg obchodził 1050 lecie swojego istnienia. 

 

 

 

Kolejne porozumienie z partnerską miejscowością Gorzów Śląski zawarł 4 maja 2012 roku z węgierskim miastem gminnym Fehérvárcsurgó. Celem kontaktów partnerskich jest nawiązanie ścisłych, przyjacielskich kontaktów między gminami, podejmowanie dziańań na rzecz lepszego, wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i wartości kulturalnych podczas organizacji okresowych spotkań. 

Zdecydowanie największym naszym osiągnięciem była organizacja w 2013 roku trójstronnego obozu partnerskiego dla dzieci ze szkół podstawowych wszystkich trzech gmin: Gorzowa Śląskiego, Landsberg i Fehérvárcsurgó. W spotkaniu uczestniczyło niemal 130 dzieci oraz ich opiekunowie. Wiadomym już jest, że pomysł przyją nie tylko u nas, ale chęć naprzemiennej organizacji takiego obozu wyraziły również nasze miasta partnerskie. W 2014 roku dzieci z trzech państw spotkają się w Landsbergu, w następnym w Fehérvárcsurgó. Mamy ogromną nadzieję, że takie spotkania będą cyklicznymi i na stałe zapiszą się w karcie kalendarza naszych gmin partnerskich.