SZLAKI TURYSTYCZNE

Przez Gminę Gorzów Śląski przebiega Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego przez miejscowości Uszyce, Goła, Kozłowice i Jamy. W tych właśnie sołectwach znajdują się drewniane kościoły, które wraz z wieloma innymi w powiecie oleski tworzą urokliwy szlak. 

Uszyce- malownicza miejscowość sołecka położona na skraju Gminy Gorzów Śląski. W miejscowości, oprócz urokliwego kościoła, w budynku pałacu z końca XVIII wieku, znajduje się Ośrodek Szkolno- Wychowawczy prowadzony przez Braci Szkół Chrześcijańskich im. św. Jana de La Salle. W Uszycach warto rownież zobaczyć zabytkowy zespół dworski z końca XIX wieku, Park we wcześniej wspomnianym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, aleję kasztanową z ponad 100. letnim drzewostanem. 

Drewniany Kościół Wniebowzięcia Naświętszej Marii Panny w Uszycach
uszyce-kosciol-2.jpeg
był już wzmiankowany w 1386 roku. Jednak obecny prawdopodobie został konsekrowany w 1517 roku. Kościół wielokrotnie przebudowywano. W latach 1677-1821 był filią parafii w Zdziechowiach. Dziś znów jest stanowi kościół parafialny. Orientowany, o konstrukcji zrębowej, z wieżą czołową o konstrukcji słupowej. Zewnętrzne ściany szalowane, dach siodłowy, kryty gontem. Nad nawą sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę nakryta baniastym hełmem pokrytym blachą.  
 

Kozłowice- jedna z większych i prężnie rozwijających się miasjcowości sołeckich Gminy Gorzów Śląski. Pierwsze udokumentowane wzmianki o Kozłowicach (Koselwitz) pochodzą z 1423 roku. Do 1936 roku Kozłowice nosiły nazwę Koselwitz, później przez pewien czas Josefshoehe, po 1945 roku wraca polskobrzmiąca nazwa Kozłowice.  

Drewniany Kościół św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach
Kościół w Kozłowicach.jpeg
dawniej był filią Parafii w Gorzowie Śląskim, dziś (od 1956 roku) sam jest parafialnym. Kościół wzniesiono w II połowie XVII wieku z fundacji szlachcica Adama von Frankenberga. Orientowany, konstrukcji zrębowej, na nowym podmurowaniu. Niska wieża zbudowana w konstrukcji palowej o pionowych ścianach, oszalowanych, nakryta ośmiobocznym dachem namiotowym, krytym gontem. Zewnętrzne ściany kościoła obite gontem, dach siodłowy, również kryty gontem. Wnętrze kościoła sklepione pozorną "kolebką". We wnętrzu częściowo zachowana piękna polichromia. Ołtarz późnobarkowy z rzeźbami. Ambona również późnobarkowowa z rzeźbą Chrystusa. Figury i obrazy barokowe, natomiast rzeźba św. Łucji późnogotycka. 

Jamy-  pierwsza wzmianka o miejscowości sołeckiej  pochodzi z 1499 roku, być może wioska powstała znacznie wcześniej. Książę Jan II Dobry sprzedał miasto Gorzów Śląski z okolicznymi majatkami, w skład których wchodziły Jamy, rodzinie Frankenbergów z Proślic (Frankenbergowie w różnych źródłach również pojawiają się pod nazwiskiem Proslitski). W 1527 roku właściecielem Jam był Przecław Proslitski. Kolejnym wzmiankowanym właścicielem Jam był Adam Koschenbar, prokurator kamery cesarskiej. 

Drewniany Kościół pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Jamach
jamy-kosciol-4.jpeg

jego dokładna data budowy nie jest znana. Wzmiankowany w 1679 roku (wówczas stanowił filię parafii Gorzów Śląski), potem uległ zniszczeniu. kolejna wzmianka z 1792 roku informuje o ponownym zbudowaniu tego kościoła z fundacji hrabiego Karola Zygmunta von Aulock. Od 1956 roku jest kościołem filialnym parafi Kozłowice. Orientowany, drewniany, jednonawowy o konstrukcji zrębowej, z wieżą czołową o konstrukcji słupowej. Zewnętrzne ściany kościoła szlowane, dach siodłowy o jednej kalenicy, kryty gontem. Wieża nakryta czterospadowym, namiotowym dachem, krytym gontem z niewielkim cebulastym zwieńczeniem. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamkniete trójbocznie z boczną zakrystią, z lożą kolatorska na piętrze, ze schodami od zewnętrz. Z boku nawy kruchta. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Belka tęczowa z krucyfiksem. Wewnątrz ołtarz późnobarokowy. Ambona rokokowo- klasycystyczna. 

Goła- niewielka miejscowość sołecka, położona "na uboczu" wśród lasów obfitujących w owoce runa leśnego i zwierzynę łowną. 
Drewniany Kościół św. Mikołaja i Matki Boskiej Częstochowskiej w Gołej
gola-kosciol-3.jpeg
wzmiankowany był już w 1353 roku, obecny pw. ś. Mikołaja pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. jest kościołem filialnym parafii w Zdziechowicach. Orientowany, o konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej nad wejściem głównym. Wieża posiada lekko pochyłe ściany, zwężające sie ku górze i oszalowane. Nakryto ja dachem, nad którym znajduje się mniejsza wieżyczka ośmioboczna, zwieńczona baniastym hełmem pokrytym blachą. Dachy nad szerszą nawą konstrukcji siodłowej, kryte gontem. Do prezbiterium przylega zakrystia z lożą kolatorską na piętrze. Nawa posiada strop płaski, natomiast w prezbiterium sklepienie kolebkowe.
W tęczy nawy barokowa grupa Ukrzyżowania. Ołtarz główny późnobarokowy, a dwa ołtarze boczne barokowe. Zabytkowe rzeźby Chrystusa i świetych: Anny, Józefa< Franciszka, oraz Matki Boskiej Częstochowskiej, poza tym stacje drogi krzyżowej i liczne obrazy o charakterze ludowym: Trójcy Świetej, Ecco homo, św. Rocha, Ukrzyżowania, św. Walentego. Cennym zabytkiem jest kamienna, inskrypcyjna płyta nagrobna Hansa von Küschenbohr, zmarłego w 1984 roku. Zabytkowe przedmioty liturgiczne z XVIII wieku np. lichtarze, ornat ufundowany przez Elżbietę Chocimirską.