PRZYRODA

Gmina Gorzów Śląski położona jest nad rzeką Prosną, wśród dużych kompleksów leśnych, które otaczają większość miejscowości, tworząc malowniczy krajobraz i zapewniając właściwe warunki zdrowotne. Rozległe lasy obfitują w owoce runa leśnego i zwierzynę łowną, a niektóre z gminnych lasów stanowią tereny polowań dewizowych, chętnie odwiedzanych przez obcokrajowców. 

Przepływająca przez gminę Prosna jest stosunkowo niedużym, nadającym się do wędkowania, a w okresie wiosenno - letnim do uprawiania sportu kajakowego, dopływem Warty. Wśród wędkarzy ulubionym miejscem do połowu ryb są stawy pod Gorzowem utworzone w 1939 roku oraz stawki powstałe w wyniku zalania dawnych, poniemieckich rowów przeciwczołgowych, zlokalizowane w pobliżu Prosny. Są one ostoją roślinności i fauny typowej dla istniejących ekosystemów wodnych. Równinne tereny i stosunkowo dobre drogi oraz duże kompleksy leśne pozwalają na uprawianie turystyki rowerowej na przykład szlakiem zabytkowych, drewnianych kościołów z Uszyc do sołectwa Gola przez Kozłowice do Jam, a następnie do Olesna. 

Sprzyjający wypoczynkowi i uprawianiu turystyki jest też klimat, zaliczany do łagodniejszych w Polsce, gdzie układ temperatur i wilgotność są korzystne nie tylko dla wegetacji roślin ale także i dla przebywających na tym terenie ludzi, a obniżana przez kompleksy leśne prędkość wiatru i wydzielające przez nie substancje zapachowe i jonizacji powietrza wpływają na dobre warunki bioklimatyczne.

Na terenie gminy oprócz cennych zabytkowych obiektów występują pomniki przyrody ożywionej. Są to cztery drzewa pomnikowe uznane za chronione: sosna pospolita - Leśnictwo Tęczynów (zrośnięta w kształcie litery "H") przy drodze prowadzącej z Gołej w kierunku Budzowa, platan klonolistny w uszyckim parku dworskim, kłokoczka południowa w okolicy Gorzowa Śl. przy ul. Krótkiej (bardzo ładny krzew podobny nieco z liści do jesiona), dąb szypułkowy przy trasie Pawłowice-Kozłowice (bardzo okazały).