Wsparcie dla inwestora

WSPARCIE NA POZIOMIE KRAJOWYM

W latach 2021-2027, poza RPO, fundusze ze środków UE na poziomie krajowym zostaną przeznaczone między innymi na: badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich znajdziesz https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/