Kontakt

URZĄD MIEJSKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM 

46-310 Gorzów Śląski 

ul. Wojska Polskiego 15

34/3505710 

um@gorzowslaski.pl 

 

Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.15-15.00
środa: 7.30- 15.30

 

Sprawami związanymi z informacją i promocją gospodarczą zajmuje się Zastępca Burmistrza Michalina Stelmach. 

34/3505710 wew. 123

wiceburmistrz@gorzowslaski.pl