Nowe wzory DEKLARACJI

W związku z podjęciem pakietu nowych uchwał regulujących system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gorzów Śląski, powstały nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. 

koniec tekstu promocyjnego

W związku z podjęciem pakietu nowych uchwał regulujących system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gorzów Śląski, powstały nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych tj. firmy, instytucje z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Wprowadzone zmiany dają możliwość:

  • Wyboru czy chcemy segregować czy też nie
  • Wyboru częstotliwości pozbywania się odpadów
  • Wyboru wielkości pojemnika na konkretne frakcje

Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełniania deklaracji oraz przykładowo wypełnione deklaracje są zawarte w poniższym pliku


 

Załączniki