Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich  przy Starostwie Powiatowym  w Oleśnie informuje  o świadczonych usługach w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Zapraszamy również do korzystania z  nowej usługi - wsparcie beneficjentów w procesie rozliczania wniosków o płatność.

Dane adresowe:

ul. Dębowa 3 (internat ZSEiO -parter, pok. nr 6, 46-300 Olesno tel: 34/350 21 06. e-mail:pcieg@powiatoleski.pl