Informujemy:

 

·         Termin składania deklaracji      31.03.2013 rok

·         Miejsce składania deklaracji     Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim / u Sołtysów / listownie

·         Terminy wnoszenia opłat

o   za miesiące styczeń i luty - do 15 dnia lutego,

o   za miesiące marzec i kwiecień - do 15 dnia kwietnia,

o   za miesiące maj i czerwiec - do 15 dnia czerwca,

o   za miesiące lipiec i sierpień - do 15 dnia sierpnia,

o   za miesiące wrzesień i październik - do 15 dnia października,

o   za miesiące listopad i grudzień - do 15 dnia grudnia.

·         Stawka opłaty za odpady zbierane selektywnie i kompostowane we własnym zakresie odpady biodegradowalne

o   jednoosobowe gospodarstwa domowe - 14 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 24 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 34 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące powyżej 7 osób - 44 zł.

·         Stawka opłaty za odpady zbierane selektywnie bez kompostowania we własnym zakresie odpadów biodegradowalnych

o   jednoosobowe gospodarstwa domowe - 17 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 29 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 41 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące powyżej 7 osób - 53 zł.

·         Stawka opłaty za odpady niesegregowane

o   jednoosobowe gospodarstwa domowe - 28 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 48 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 68 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące powyżej 7 osób - 88 zł.

·         Sposób płatności

o   W kasie Urzędu Miejskiego

o   Przelewem na rachunek Gminy Gorzów Śląski

16890910582005000000130010