Komunikaty dotyczące jakości powietrza atmosferycznego w strefie opolskiej

 

Portal Jakości powietrza GIOŚ

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

  

Komunikaty WIOŚ w Opolu

http://www.opole.pios.gov.pl/info/komunikaty.html