OBWIESZCZENIE w sprawie wydłużenia prowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji