w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski oraz ogłoszenia wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do  oddania w dzierżawę