Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

 

zaprasza mieszkańców gmin: Gorzów Śląski, Praszka,
Radłów i Rudniki, w szczególności osoby bezrobotne poniżej 25 roku życia i powyżej 50 roku życia

do wzięcia udziału w 1-dniowym wyjeździe

w ramach działań doradczo- aktywizacyjnych  
po obszarze LGD „Górna Prosna”

 

który odbędzie się

 

w dniu 15.05.2018 r.

 

Program obejmuje szkolenie aktywizacyjne dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz spotkania z podmiotami, które otrzymały wsparcie w ramach PROW 2014-2020.

 

 

Zgłoszenia należy dokonać:

mailem na adres lgd@gornaprosna.pl, osobiście w Biurze LGD
w Sternalicach.
Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne pod nr  34  343-57-54, 
663-901-616.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2018 r.

 

 

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.