Wymiana źródła ciepła dla mieszkańców Gminy Gorzów Śląski

 

Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 naborem wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.5  Ochrona powietrza,

 

Gmina Gorzów Śląski jako potencjalny beneficjent w/w naboru zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców o złożenie DEKLARACJI w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

 Nabór dotyczy:

  1. Wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.
  2. Likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Maksymalny poziom dofinansowania: 40 % kosztów kwalifikowalnych

Deklaracja ma charakter sondażowy, określający zainteresowanie mieszkańców oraz nie jest równoznaczna z otrzymaniem dofinansowania.

Zakończenie realizacji zadań do końca 2020 roku.

Deklaracje należy składać w kopercie z podpisem „deklaracja – Ochrona powietrza” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2018 roku, do  godziny 15:00.

 

W dniu 10 grudnia 2018 roku poinformujemy o dalszych poczynaniach na podstawie ilości złożonych deklaracji.

 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Artur Tomala

Pliki do pobrania